هفته دفاع مقدس گرامی باد

فرا رسیدن هفته دفاع مقدس،

هفته پُرافتخار پیروزی های شجاعانه مردم غیور ایران

اسلامی در برابر دنیای کفر و

سالگرد تجلّی قدرت ایمان و عشق

بر پای مردان ثابت قدم دفاع از دین و میهن اسلامی گرامی باد.