بهسازی و روکش آسفالت بولوار غدیر یک

بهسازی و روکش آسفالت بولوار غدیر یک

 

 

 

جانشین معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان، از بهسازی و روکش آسفالت بولوار غدیر یک خبر داد و گفت: این پروژه به متراژ 15 هزار متر مربع در حال انجام است.

 مهندس کلماتیان افزود: همچنین در ادامه روند بهسازی و روکش آسفالت بولوار غدیر یک، عملیات روکش آسفالت خیابان لاله شمالی به متراژ 9 هزار متر مربع در دستور کار قرار گرفته است.