صدور مجوز حفاری در معبر جدید منوط به ترمیم حفاری‌های پیشین است

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان تأکید کرد:

صدور مجوز حفاری در معبر جدید منوط به ترمیم حفاری‌های پیشین است

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان گفت: شرکت آب‌وفاضلاب شهری به تعهدات خود در خصوص حفاری‌ها در موعد مقرر عمل کند.

محمدعلی قنبری با تأکید بر تعامل شهرداری کرمان با شرکت‌های آب‌وفاضلاب، گاز، برق و مخابرات در زمینۀ حفاری‌های مرتبط در معابر شهری گفت: طبق مادۀ 55 قانون شهرداری‌ها، متولی نگهداری معابر عمومی شهرداری‌ها هستند و شرکت‌های توزیع آب، برق، گاز و مخابرات که به هر دلیلی نیاز به حفاری معابر شهری دارند، باید طی قراردادی رسمی با شهرداری، پس از اجرای شبکۀ زیرزمینی خود، با زیرسازی و آسفالت، معبر را مجدد ترمیم کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه به این دلیل که در مواردی این تعهد در شهر کرمان نادیده گرفته می‌شود؛ شاهد خرابی آسفالت معابر شهر کرمان ناشی از حفاری‌های متعدد هستیم.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان با بیان این‌که قانوناً و شرعاً نمی‌توانیم اجازه دهیم معابر عمومی پس از اجرای شبکه‌های انتقال زیرسطحی، تا مدت‌ها ترمیم نشده باقی بماند و موجب نارضایتی شهروندان شود، گفت: در حال حاضر، متأسفانه چند معبر در مناطق مختلف شهر کرمان پس از حفاری بعضی از شرکت‌های مذکور، رها شده است.

قنبری افزود: شهروندان با مراجعۀ مکرر به شهرداری، درخواست دارند این معابر هرچه سریع‌تر ترمیم شود؛ بنابراین، شرکت‌های خدمت‌رسان باید با در نظر گرفتن دشواری‌هایی که پس از اجرای شبکه‌های زیرزمینی برای ساکنان ایجاد می‌شود، در خصوص حفاری معابر با شهرداری تعامل داشته باشند و در موعد مقرر، نسبت به ترمیم حفاری ایجاد شده در معبر، اقدام کنند تا مجوز حفاری در معابر جدید برای آن‌ها صادر شود.