آغاز عمليات اجرايي تکمیل دو تقاطع شهيد بادپا(راه آهن) و سربازان گمنام امام زمان (عج )

آغاز عمليات اجرايي تکمیل دو تقاطع شهيد بادپا(راه آهن) و سربازان گمنام امام زمان (عج ) 

 

 

 

 

 

معاون حمل و نقل و امور زيربنايي شهردار كرمان گفت: بلافاصله پس از بهره برداري از تقاطع غير همسطح شهيد الله دادي، عمليات اجرايي تکمیل دو تقاطع شهيد بادپا(راه آهن) و سربازان گمنام امام زمان (عج ) در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

 

 محمدعلي قنبري در حاشيه بازديد از دو كارگاه فوق افزود: بلافاصله پس از اتمام تقاطع غير همسطح شهيد الله دادي، همزمان تجهيز كارگاه دو پروژه نیمه تمام تقاطع شهيد بادپا و تقاطع سربازان گمنام امام زمان (عج) انجام و عمليات اجرايي آنها از اول تيرماه آغاز شد.

وی با اشاره به اينكه حدود ٣٥درصد از سگمنت هاي تقاطع شهيدبادپا توليد شده است اظهار اميدواري كرد با همکاری پیمانکار پيشرفت اين پروژه از سرعت خوبي برخوردار باشد