به‌سازی و آسفالت ورودی کرمان از سمت جادۀ ماهان

معاون حمل‌و‌نقل و امور زیربنایی شهردار خبر داد:

به‌سازی و آسفالت ورودی کرمان از سمت جادۀ ماهان


معاون حمل‌و‌نقل و امور زیربنایی شهردار کرمان از آسفالت ورودی کرمان از سمت جادۀ ماهان خبر داد.
 محمدعلی قنبری گفت: در ادامۀ به‌سازی ورودی‌های شهر کرمان، ورودی شهر از سمت جادۀ ماهان آسفالت شد.
وی افزود: هم‌چنین در راستای به‌سازی ورودی‌های شهر کرمان، ورودی‌ شمالی شهر (جادۀ زرند) نیز، به‌سازی و آسفالت شده است.