بازدید مدیران معاونت امور زیربنایی از کارخانه تولید قطعات بتنی شهید رجایی

بازدید مدیران معاونت امور زیربنایی از کارخانه تولید قطعات بتنی شهید رجایی

 

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان،بازدید دوره ای مدیران و کارشناسان معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری از کارخانه تولید قطعات بتنی شهید رجایی (قرارگاه خاتم) و روند ساخت و تولید سگمنت تقاطع های غیر همسطح شهر کرمان برگزار گردید.