بدنه‌سازی بازار بزرگ کرمان بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بدنه‌سازی بازار بزرگ کرمان بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد


معاون حمل‌و‌ نقل و امور زیربنایی شهردار کرمان گفت:بدنه‌سازی بازار که از سه‌سال پیش شروع شده، اکنون بیش از 80 درصد پیشرفت دارد.

محمد علی قنبری با اشاره به اینکه تملک‌های غیرمجازی در بازار انجام گرفته و برخی مغازه‌ها اکنون وجود دارد که در طرح اولیه‌ی بازار نبوده‌اند،افزود: اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان این موضوع را از طریق دستگاه قضایی دنبال کرده تا این محدوده‌ها آزادسازی شود، اما جاهایی که مشکلی ندارد، در حال بدنه‌سازی است و درهای مغازه‌های بازار هم مرحله ‌به‌ مرحله در حال تعویض است.
وی تصریح کرد:هم‌چنین برای این‌که مغازه‌دارها و مردم در بازار با مشکل مواجه نشوند، بدنه‌سازی و تعویض درهای بازار، از ساعت 10 شب تا 4 صبح انجام می‌شود.