شهادت حضرت علی(ع) تسلیت باد

شهادت سمبل کرامت، عدالت و شجاعت،مولای متقیان حضرت علی(ع) تسلیت و تعزیت.