20موسسه حمل و نقل درون شهری جابجایی دانش آموزان را در سال تحصیلی جدید بر عهده دارند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:


 20موسسه حمل و نقل درون شهری جابجایی دانش آموزان را در سال تحصیلی جدید بر عهده دارند

 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری از ساماندهی سرویس های دانش آموزی در شهر کرمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان،مهندس سید محمد موسوی در جلسه هماهنگی با روسای سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی با اشاره به لزوم شناسنامه دار شدن سرویس های مدارس گفت:سوابق و عملکرد شرکت ها و خودروهای تحت پوشش آنها، در سال تحصیلی آینده تحت نظارت قرار گرفته و با برنامه ریزی مناسب و هماهنگی ادارات آموزش و پرورش به ارائه خدمات می پردازند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: 20 موسسه حمل و نقل درون شهری از سوی سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی به سرویس دهی مدارس اختصاص یافته است. موسوی با بیان این که صلاحیت رانندگان سرویس مدارس بررسی می شود تاکید کرد: ظرف ده روز آینده  با هماهنگی اداره آموزش و پرورش و پیگیری سازمان تاکسیرانی تعداد رانندگان واجد شرایط مشخص شده و بعد از بررسی صلاحیت آنها، بر اساس نیاز مدارس و اعلام آموزش و پرورش جهت سرویس مدارس معرفی می شوند. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری با اشاره به نظارت مستمر سازمانهای ذیربط و نیروی انتظامی اظهار داشت: در صورت بروز تخلف، از ادامه سرویس دهی رانندگان متخلف جلوگیری شده و به مراجع قانونی معرفی می شوند.