جایگاه جدید سوخت در سالجاری احداث می شود

جایگاه جدید سوخت در سالجاری احداث می شود

به گزارش روابط  عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان، جایگاه جدید سوخت در سالجاری احداث می شود.

بر اساس این گزارش با توجه به این که موقعیت سنجی و نظارت بر جایگاه های سوخت بر عهده سازمان ترافیک شهرداری است،به همین منظور دهمین جایگاه سوخت سی.ان.جی. نیز در بزرگراه غربی محدوده دانشگاه بعثت در سال جاری احداث می شود.

گفتنی است با توجه به ساماندهی پارکینگ های عمومی سطح شهر ،18 پارکینگ خصوصی و 15 پارکینگ عمومی از سوی سازمان ترافیک شهرداری ساماندهی شده و با تابلوهای یکسان مشخص شده اند.

لازم به ذکر است شهروندان درخواست ایجاد سرعت کاه را به سازمان ترافیک ارسال کنند،قابل ذکر است، در مبانی ترافیکی سرعت کاه در معابر درجه یک و دو، نقطه حادثه خیز عنوان شده و تنها در معابر درجه سه و با تاییدیه پلیس راهور ایجاد می شود.