شهروندان از پرداخت پول به کارکنان شرکت پارکومتر خودداری کنند

شهروندان از پرداخت پول به کارکنان شرکت پارکومتر خودداری کنند

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان،شهرداری به‌دلیل نقض مفاد قرارداد از سوی شرکت پارکومتر و اخذ هزینه‌ی اضافه از شهروندان، قرارداد با این شرکت را لغو کرده است.

بر اساس این گزارش،با توجه به شروع کار مخفی شرکت پارکومتر از ابتدای سال جدید، سازمان ترافیک قبل از نوروز از ادامه‌ی کار این شرکت جلوگیری کرد و پرونده در دادگاه در حال طی مراحل قانونی است.
گفتنی است این شرکت از انجام تعهدات مندرج در قرارداد طفره رفته است،بنابراین شهروندان از پرداخت پول به نیروهای این شرکت خودداری کرده و مراتب را به سازمان ترافیک یا اجراییات شهرداری اطلاع دهند.