دریافت مجوز ترافیکی برای جشن های نیمه شعبان

 

دریافت مجوز ترافیکی برای جشن های نیمه شعبان

سامان دهی مراسم جشن باشکوه نیمه شعبان

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری کرمان

به منظور ساماندهی ترافیک های هر ساله که در هنگام برگزاری جشن های بزرگ در کرمان ،سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری کرمان مجوز سد معبر مجاز صادر می کند.

با توجه به فرا رسیدن عید بزرگ نیمه شعبان و برگزاری مراسم باشکوه در سطح شهر کرمان و همچنین  آذین بندی و سد معبر های غیر مجاز که باعث مشکل برای همشهریان اعم از عابر پیاده و سواره می شود به همین منظور و برای جلوگیری از ترافیک های به وجود آمده کلیه عزیزانی که قصد برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان و همچنین آذین بندی در سطح پیاده رو را دارند بایستی با مراجعه به سازمان ترافیک و اخذ مجوز ترافیکی و کلیه قوانین و مقررات ایمنی و ترافیکی را دریافت نمایند .

در پایان توجه همشهریان عزیز رابه این نکته مهم جلب می کنیم : احترام به قواین و مقررات ترافیکی باعث کاهش و روان سازی ترافیکی می شود پس بیاییم در همه حال احترام به قانون را مد نظر داشته باشیم.