معرفي مديران حوزه معاونت

محمدعلی قنبری 

 

متولد ۱۳۵۱ شهر سیرجان

 

- فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران سال ۷۹ دانشگاه آزاد کرمان

 

- کارشناس نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از سال ۸۰ الی ۸۳

 

- مدیر طرح نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از سال ۸۳ الی ۸۵

 

- مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پارس بنیان از سال ۸۰ تاکنون

 

(( مدیریت (طراحی و نظارت) بیش از ۳۰۰ پروژه عمرانی ساختمانی و راهسازی دستگاههای اجرایی در سطح استان و کشور))

 

- بازرس انجمن صنفی مهندسین مشاور استان کرمان از سال ۹۰ الی ۹۳

 

- عضو هیاًت مدیره و دبیر انجمن صنفی مهندسین مشاور استان کرمان از ۹۳ تاکنون

 

- عضو هیاًت مدیره کانون انجمنهای صنفی استان کرمان از سال ۹۳ تاکنون

 

- عضو کارگروه پیمان ارجاع کار استان کرمان از سال ۹۰ تاکنون

- عضو شورای فنی استان کرمان از سال ۹۲ تاکنون