راه اندازی مرکز مانیتورینگ معاونت ترافیک

 

راه اندازی مرکز مانیتورینگ معاونت ترافیک

معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری کرمان عنوان کرد:

مرکز مانیتورینگ معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری کرمان درآینده ای

نزدیک راه اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت به نقل از معاون محترم حمل ونقل وترافیک شهرداری کرمان

 

مهندس محمدی گفت : مرکز مانیتورینگ معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری کرمان با همکاری معاونت فن آوری اطلاعات وارتباطات فرماندهی انتظامی کرمان که با موافقت جناب سردار چناریان ،به منظور کنترل ترافیک کلان شهر کرمان بعد از انجام مراحل نصب وانتقال تصاویر به معاونت ، راه اندازی می شود .

وی در ادامه ضمن تشکر از جناب سرهنگ دالوند وگروه همکاران ، مشکلاتی که دراین خصوص می باشد را می توان با همکاری فرماندهی انتظامی کرمان وشهرداریکرمان برطرف کرد تابتوان هرچه سریعتر نسبت به راه اندازی این مرکز اقدامات لازم صورت بپذیرد .